Bij letselschade kunnen veel vragen ontstaan. Vanuit de vragen die wij van cliënten met letselschade krijgen hebben wij de veel gestelde vragen over letselschade hier op een rijtje gezet. Vragen over schadevergoeding claimen, vragen over aansprakelijkheid bij letselschade, enz. Bij letselschade kunt u ons altijd bellen of mailen om uw vraag over uw letselschade te stellen. Misschien staat uw vraag en het antwoord al hieronder in de veel gestelde vragen over letselschade.

Wanneer is er letselschade:

Er is letselschade wanneer iemand gewond raakt of overlijdt door een ongeval of medische fout.

Hoe weet ik of er iemand aansprakelijk is voor mijn schade?

Onze letselschade specialisten zullen aan de hand van alle details over de situatie van het ongeval dat u is overkomen de aansprakelijkheid beoordelen. Bijvoorbeeld door getuigen te horen of ander onderzoek te doen.

Wie kan claimen bij letselschade?

Bij letsel kan het slachtoffer zijn of haar schade claimen. De werkgever van een slachtoffer kan een claim indienen wegens het moeten doorbetalen van loon bij arbeidsongeschiktheid en voor de kosten van de verzuimbegeleiding. Wij bieden rechtshulp bij letselschade aan slachtoffers en werkgevers.

Wanneer iemand zeer ernstig gewond is geraakt kunnen ook bepaalde gezins- en familieleden schadevergoeding claimen. Dat wordt affectieschade genoemd. Lees hierover meer in de rubriek wat is letselschade.

Wie kan claimen bij overlijdensschade?

Wanneer iemand door een ongeval of medische fout is overleden kunnen de nabestaanden schadevergoeding eisen. Onder andere de kosten van de uitvaart, het wegvallen van het levensonderhoud en affectieschade kunnen dan geclaimd worden.

Wat kan ik claimen als letselschade?

Letselschade bestaat in hoofdlijnen uit 3 soorten schade. Het gaat over kosten die ontstaan doordat iemand gewond is geraakt, de vermindering van inkomen en smartengeld. Lees meer in de rubriek wat is letselschade

Welke kosten zijn letselschade?

De kosten die als letselschade geclaimd kunnen worden verschillen per situatie. Denk aan kosten vanwege de ziekenhuisopname, parkeerkosten, reiskosten, medische kosten, huishoudelijke hulp, verpleging, hulp van vrienden, uitbesteden van klussen.

Hoe kan ik de kosten van letselschade bijhouden?

Wij helpen u met het houden van overzicht. U stuurt ons de bonnetjes/ nota’s en wij verwerken die kosten in een letselschade overzicht.

Moet ik letselschade kosten eerst zelf betalen?

Wanneer duidelijk is dat u door uw letsel aankopen moet doen en rekeningen moet betalen kan in de schaderegeling een voorschot geclaimd worden. Onze letselschade specialisten doen dit voor u en zullen onderbouwen waarom het noodzakelijk is. Met het voorschot dat verkregen wordt kunt u dan de betalingen doen voor de dingen die zijn afgesproken.

Wanneer is minder inkomen letselschade?

Wanneer uw inkomen lager wordt omdat u door het letsel minder of niet kunt werken (arbeidsongeschikt bent) dan is die verlaging vaak de letselschade.

Kan ik een gemiste promotie als letselschade claimen?

Niet alleen een lager loon is letselschade. Onze letselschade specialisten kijken ook of uw loon zonder ongeval hoger had kunnen zijn door bijvoorbeeld promotie, een andere baan, enz.

Kan ik een lager pensioen als letselschade claimen?

Wanneer u door het letsel een lager loon heeft (minder inkomen) dan beoordelen onze letselschade specialisten altijd of dit van invloed is op uw pensioen. Als uw pensioen door het letsel lager uitvalt dan wanneer u geen ongeval zou hebben gehad, kan die pensioenschade worden geclaimd.

Wanneer heb ik recht op smartengeld?

U heeft recht op smartengeld als u door een ongeval gewond bent geraakt of door het ongeval psychische problemen heeft; angst, rijangst.  Ook wanneer u alleen licht gewond bent geraakt (kneuzingen, schaafwond) heeft u recht op smartengeld.

Hoeveel smartengeld kan ik claimen?

De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van de ernst van het letsel en de tijd dat u er last van heeft. Het smartengeld voor een kneuzing of schaafwond is lager dan de smartengeld vergoeding voor een breuk. Het smartengeld voor letsel waarbij iemand na een jaar of twee jaar hersteld, anders dan een smartengeldvergoeding voor iemand die zeer lang moet revalideren of nooit meer hersteld.

Wanneer heb ik recht op affectieschade?

De partner van het slachtoffer, zijn of haar kinderen en ouders, of zij die een vergelijkbare relatie hebben met het slachtoffer, komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. Lees hierover meer in de rubriek wat is letselschade.

Ik heb een vraag over letselschade

Heeft u een vraag over letselschade? Neem contact op met onze klantenservice via 088-456 0123 of via het contactformulier. Wij bieden u hulp na een ongeval.

Wat is een Register Expert?

Een NIVRE Register-Expert Personenschade is een schade-expert die specialist is op het gebied van aansprakelijkheid en letselschade. Wij bieden uitsluitend hulp aan slachtoffers.

Wat doet een Register Expert?

Een register expert personenschade kan beoordelen of er een aansprakelijke partij is en doet onderzoek naar de schade die verhaald kan worden. De letselschade expert is voor het slachtoffer de woordvoerder / belangenbehartiger in het contact met aansprakelijke partij.

Wat kost een Register Expert

Wanneer de schade op een aansprakelijke partij verhaald kan worden hoeft het slachtoffer niets te betalen voor de hulp van de register expert.

Wanneer een Register Expert inschakelen?

Wanneer u gewond bent geraakt door een ongeval, of wanneer iemand door een ongeval is overleden doet u er verstandig aan dat altijd bij onze klantenservice te melden. Onze letselschade specialisten beoordelen kosteloos of u recht heeft schadevergoeding.

Hoeveel schadevergoeding kan ik claimen?

De hoogte van de schadevergoeding die geclaimd kan worden is afhankelijk van de gevolgen van het opgelopen letsel.  In de rubriek Wat is Letselschade kunt u lezen wat in hoofdlijnen de omvang van de letselschade bepaald.  Letselschade is maatwerk. Onze letselschade specialisten stellen steeds weer nauwkeurig vast wat de gevolgen voor iemand zijn en welke schade geclaimd kan worden.