Letselschade is de schade die ontstaat wanneer iemand door een ongeval gewond raakt en daardoor bijvoorbeeld mensen om hulp moet vragen, kosten moet maken, inkomen misloopt, studievertraging oploopt en pijn en ongemak heeft.

Reiskosten en parkeerkosten

De kosten die moet maken voor reizen in verband met medische behandeling (huisarts, therapeut, ziekenhuis, etc.) of een andere situatie die gezien moet worden als een gevolg van het u overkomen ongeval (voorbeeld: u kunt niet meer op de fiets naar uw werk vanwege uw letsel maar u moet met het openbaar vervoer of de auto), kunnen als reiskosten worden geclaimd. Ook de reiskosten die familieleden maken om u te helpen, te vervoeren of in het ziekenhuis te bezoeken kunnen als schade worden gevorderd. De parkeerkosten die ontstaan moeten ook vergoed worden.

Medische kosten door Letselschade

Zou u zonder ongeval het eigen risico ( € 385,- of hoger) van de zorgverzekering niet verbruikt hebben? Het eigen risico (of een deel daarvan) kan geclaimd worden als u dit door het ongeval moet betalen. Ook de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld fysiotherapie, acupunctuur, chiropractie etc. kan als schade worden opgevoerd. U kunt met onze letselschade advocaat of expert bespreken wat in uw situatie mogelijk is.

Huishoudelijke hulp bij Letselschade

In de situatie dat het opgelopen letsel dusdanig is dat u uw huishouden niet, of niet meer volledig kunt doen dan kan huishoudelijke hulp worden geclaimd. De kosten voor particuliere hulp, de hulp van thuiszorg of de eigen bijdrage bij hulp via de Wmo. Als er voor een korte tijd hulp nodig is, en gezinsleden kunnen wat extra’s doen, dan kan voor die hulp een mantelzorgvergoeding worden geclaimd. Wij helpen u met het regelen van de hulp én het claimen van de kosten.

Aanpassingen/ hulpmiddelen

Bij ernstig letsel kan het noodzakelijk zijn de woning aan te passen, een auto om te laten bouwen en/of hulpmiddelen aan te schaffen om het leven met een beperking wat makkelijker te maken. Ook voorzieningen ten behoeve van sport, zoals een zwemprothese kunnen gewenst zijn. Onze letselschade specialisten zetten zich er voor in dat u de hulpmiddelen en voorzieningen krijgt die nodig zijn.

Studievertraging na Letselschade

Indien er als gevolg van het opgelopen letsel en de revalidatie vertraging ontstaat in de studie dan kan dat tot gevolg hebben dat u later dan gepland kunt gaan werken. Dan mist u inkomen, terwijl een langer durende studie ook nog eens extra kosten met zich brengt. Voor studievertraging kan compensatie worden geclaimd.

Uw loon wordt niet (volledig) doorbetaald

Wanneer u als gevolg van het opgelopen letsel een tijdje niet kunt werken dan kan dat van invloed zijn op uw inkomen. Bijvoorbeeld omdat er maar 90% of 70% van het loon wordt doorbetaald, of omdat u overwerk mis loopt. De arbeidsongeschiktheid kan van invloed zijn op de hoogte van bonussen, fooien en op een carrière, salarisverhoging en pensioen. Veel dingen die wij goed voor u uitzoeken.

Uw inkomen als zelfstandig ondernemer valt terug door letselschade:
Als er geen arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten is (en veel ondernemers hebben dat niet) dan kan het inkomen na een ongeval helemaal wegvallen. Dit terwijl de bedrijfskosten dan vaak gewoon doorlopen. Bij de schaderegeling doen onze specialisten onderzoek naar het inkomen dat u als ondernemer had kunnen verdienen en helpen wij u met het treffen van maatregelen en het claimen van kosten die nodig zijn om het bedrijf voort te laten gaan.

Smartengeld bij Letselschade

De pijn, het ongemak, het verdriet dat door het letsel is ontstaan en het mislopen van de leuke dingen die u doorongeval niet kunt doen moet door de aansprakelijke partij worden gecompenseerd.
Deze immateriële schade wordt smartengeld genoemd.
De hoogte van het smartengeld wordt door meerdere factoren bepaald. Enkele hier van zijn bijvoorbeeld:
– de ernst van het letsel;
– wel of geen volledig herstel;
– eventuele arbeidsongeschiktheid.

Des te ernstiger het letsel en des te ingrijpender de gevolgen van het letsel zijn des te hoger de smartengeld vergoeding.

Affectieschade als lestelschade

Sinds 1 januari 2019 hebben nabestaanden recht op een vergoeding (smartengeld) als hun naaste om het leven komt door de schuld van iemand anders. Dit is bepaald in de Wet Affectieschade. In de Wet is een vergoeding geregeld voor een vaste “kring” van naasten:

• Ouders
• Kinderen
• Partners, die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerden
• Zorgrelaties: bijvoorbeeld pleegouders, of duurzame zorg door grootouders

Onderstaande tabel toont de bedragen die als vergoeding voor affectieschade in de Wet zijn bepaald.

ernstig en blijvend letseloverlijdenernstig en blijvend letsel door een misdrijfoverlijden door een misdrijf
Echtgenoten en geregistreerde partners (a)€ 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
Levensgezellen (b)€ 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
Minderjarige kinderen en ouders (c en d)€ 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
Meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders (c)€ 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
Pleegkinderen en ouders (e en f)€ 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.000
Meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders (c en d)€ 12.500€ 15.000€ 15.000€ 17.500
Zorg in gezinsverband (e en f)€ 15.000€ 17.500€ 17.500€ 20.00
Overige nauwe persoonlijke relaties (g)€ 12.500€ 15.000€ 15.000€ 17.500